UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I"

Biblioteca Universitara                                                                  Homines dum docent discunt, Seneca

   


PREZENTARE GENERALA

CONTACT

ACCES

SERVICII

NOUTATI

CATALOG ON-LINE

                          

       Misiune

        Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I’’ este structura info - documentară şi cultural - ştiinţifică specializată a instituţiei, care sprijină logistica didactică a procesului de învăţământ şi cercetare ştiinţifică, prin gestionarea bazei documentare şi de informaţii necesară, realizarea valorificării şi comunicării acestora, facilitatea accesului diversificat şi rapid la toate categoriile de surse şi servicii pentru utilizatori.

Scopurile noastre:

să punem la dispoziţia tuturor utilizatorilor noştri actuali şi viitori cele mai relevante surse de informare disponibile, în formatele adecvate;

să oferim servicii de informare profesioniste, prin perfecţionarea continuă a personalului, organizare şi comunicare eficientă;

să contribuim în mod semnificativ la creşterea calităţii ştiinţifice şi culturale a mediului universitar, prin valorificarea tuturor resurselor interne, naţionale şi a celor de nivel internaţional

       Integrând preocuparea pentru valorile de patrimoniu şi efortul permanent vizând înnoirea, Biblioteca Universitară este alături de toţi cei dornici să descopere, să înveţe şi să se afirme.

                                            HOMINES DUM DOCENT DISCUNT, Seneca

                                                     (Oamenii învaţă, învăţând pe alţii)