UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I"

                  Biblioteca Universitara                                                               Homines dum docent discunt, Seneca 


PREZENTARE GENERALA  

CONTACT

ACCES 

SERVICII

NOUTATI

CATALOG ON-LINE    

 

                      

        Activitatea infodocumentară

       

 

 

onorarea solicitărilor de documentare ale utilizatorilor, catedrelor de specialitate şi structurilor de cercetare ştiinţifică, oferind consultaţii, informaţii bibliografice şi webgrafice corespunzătoare;

 

 

executarea cercetărilor (bibliografice, documentare sau ştiinţifice), furnizānd īn urma proceselor de colectare, evaluare şi prelucrare, mape documentare, tematici sau bibliografii (generale sau speciale; de evidenţă, informare sau recomandare; naţionale sau internaţionale; curente, retrospective sau signalectice; analitice sau adnotate; descriptive; exhaustive sau selective);

elaborarea periodică a surselor secundare de informare (cataloage, ghiduri, abstracte, sinteze);

realizarea "Buletinului de informaţii bibliografice" - cu periodicitate trimestrială şi Cataloagelor de resurse Web;

punerea la dispoziţie, prin acces liber la raft, pe domenii, a peste 4000 publicaţii şi materiale documentare;

consultarea a peste 100 de titluri de periodice, din care 40% īn limbi străine de circulaţie internaţională;