Text Box: UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE “Carol I”
Biblioteca universitară

 

Text Box: NESECRET
Exemplar unic

 

 

 

 

 


ACORDURI U.N.Ap. PENTRU INDEXĂRI ÎN BAZE DE DATE INTERNAŢIONALE

 

 

 

Nr. crt.

Structura din U.N.Ap.

Publicaţia

EBSCO

CEEOL

ProQuest

Obs.

1.   

D.I.D.A.D.

eLearning and Software for Education Journal

ACORD de autorizare, semnat la 30.06.2010

(pe 3 ani)

-

-

 

2.   

Proceeding of eLearning and Software for Education

-

-

ACORD de autorizare, semnat la 27.08.2012

(pe 5 ani)

 

3.   

C.S.S.A.S.

Strategic Impact

Amendament ACORD, semnat la 07.02.2012

-

 

4.   

F.C.S.M. / D.O.I.S.S.S. /  C.S.S.A.S.

Proceeding of Strategies XXI

-

-

 

5.   

D.R.E.S.M.A.R.A.

Journal of Defense Resources Management

-

-

 

6.   

Editura

Bulletin of “Carol I” National Defence University

Amendament ACORD, semnat la 27.03.2012

ACORD de autorizare distribuţie on-line, semnat la 30.10.2010 (pe ..... ani)

-