UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I"

                      Biblioteca Universitara                                                              Homines dum docent discunt, Seneca 

 


PREZENTARE GENERALA

CONTACT

ACCES

SERVICII

NOUTATI

CATALOG ON-LINE

 

 

 

           Servicii oferite

 

          Biblioteca Universitară a Universităţii Naţionale de Apărare ,,Carol I’’ oferă utilizatorilor săi - conform Regulamentului de organizare şi funcţionare - o gamă variata de servicii:

împrumutul de documente din colecţiile proprii (mai puţin exemplarele unicat şi cele de la sălile de lectură): pentru cadrele didactice,  cercetătorii ştiinţifici, ofiţerii-studenţi, cursanţii, masteranzii, doctoranzii şi personalul instituţiei;

îndrumarea şi orientarea utilizatorilor în vederea perfecţionării tehnicilor de muncă intelectuală;

lectura în bibliotecă;

informare-documentare;

consultarea catalogului informatizat şi a publicaţiei trimestriale “Buletin de informaţii bibliografice“;

abonarea şi difuzarea publicaţiilor (civile şi militare);

împrumutul interbibliotecar (cărţile obţinute vor fi studiate numai în incinta bibliotecii);

expoziţii (tematice, aniversare,  personale);

semnale şi informaţii editoriale;

cereri pentru achiziţie de cărţi (pentru includerea în fondul bibliotecii);

punerea la dispoziţie a cărţilor existente la standul de vânzare.