ACCES BAZE DE DATE IN UNIVERSITATEA NATIONALA DE APARARE "CAROL I" PRIN PROIECTUL ANELiS

Biblioteca Universitară, prin proiectul ANELiS are acces la următoarele baze de date ştiinţifice disponibile pe orice calculator conectat la Internet din Universitatea Naţională de Apărare «Carol I »:

 Science Direct


Click pentru acces!      

Platforma de cercetare ScienceDirect oferă acces în text integral la peste 25% din informaţia apărută la nivel global în domeniile ştiinţelor exacte şi umaniste, tehnologiei şi medicinei. Este incontestabil, cea mai importantă resursă informaţională academică, a zilelor noastre.

Prin proiectul ANELiS aveţi acces la peste 1800 reviste de specialitate în text integral, de la numărul curent şi arhiva pe ultimii 4 ani. De menţionat că cea mai mare parte a revistelor sunt cotate ISI.

SpringerLink


Click pentru acces!      

SpringerLink este una din cele mai utilizate resurse electronice de documentare ştiinţifică de la noi din ţară. Cuprinde reviste şi cărţi de specialitate editate de Springer-Verlag, Kluwer Academic Publishers, Urban and Vogel, Steinkopff şi Birkhäuser.  

Prin proiectul ANELiS aveţi acces la peste 1800 de reviste cu text integral de la numărul curent şi arhivă până în 1997 în funcţie de apariţia jurnalelor.

ProQuest - Academic Research Library


 Click pentru acces!      

PROQUEST Academic Research Library oferă acces la textul integral şi rezumate din reviste ştiinţifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Pe o singură platformă online aveţi acces la informaţii din peste 160 de domenii ştiinţifice: economie, literatură, geografie, psihologie, ştiinţă, drept, reviste şi cotidiane de interes general, educaţie, religie, sănătate, ştiinţe umaniste, calculatoare etc. de la edituri academice din toată lumea.

Prin proiectul ANELiS aveţi acces la peste 4070 de reviste de specialitate din toate domeniile ştiinţifice, dintre care peste 2800 în text integral.

Oxford Journals Collection


 Click pentru acces!
     

Platforma Oxford Journals oferă acces cu text integral la reviste străine ştiinţifice de cercetare în format online, fără alt suport magnetic sau pe hârtie. Este oferită de una dintre cele mai mari edituri universitare din lume, o editură motivată de calitatea publicaţiilor sale. Veţi recunoaşte angajamentul acestei edituri în standardele portofoliului său de reviste însumând 211 titluri grupate în 6 discipline, din care 125 de reviste sunt cotate ISI. 

Prin proiectul ANELiS aveţi acces la textul integral al celor 211 reviste online cu conţinut datând din 1996 şi până la numărul curent.

Thomson ISI - Web of Science


Click pentru acces!                               

Web of Science este o bază de date bibliografică şi bibliometrică în format online, cuprinzând reviste ştiinţifice, livrate prin intermediul Internetului. Disponibilă pe platforma online Web of Knowledge, oferă acces la rezumatele articolelor a peste 11.220 reviste ştiinţifice şi 120.000 de conferinţe ştiinţifice din 256 de discipline.

Thomson ISI - Journal Citation Report


Click pentru acces!      

Journal Citation Reports este disponibilă pe platforma online Web of Knowledge şi oferă date statistice cuantificabile care permit evaluarea impactului revistelor în comunitatea ştiinţifică. Nu premite efectuarea de căutări după autor sau cuvinte cheie. Această bază de date nu oferă rezumatele articolelor, ci doar lista completă a revistelor cotate ISI şi date statistice privind dinamica citărilor.

Această bază de date cuprinde doar revistele cotate ISI!

Thomson ISI - Dervent Inovation Index


Click pentru acces!                               

         Derwent Innovations Index cuprinde date despre peste 14,3 milioane brevete şi invenţii înregistrate din 40 de ţări, inclusiv România. Oferă o privire de ansamblu la nivel internaţional asupra unei invenţii, inclusiv noutatea, proprietarul legal şi gradul de protecţie.

CSA Research Pack


Click pentru acces!
     

Disponibilă pe platforma online CSA Illumina, oferă cercetătorilor instrumente eficiente în finanţarea proiectelor şi în activitatea de publicare a articolelor scrise de autori români.

CSA Research Pack conţine 3 secţiuni:

•  PapersInvited – informaţii despre disponibilitatea de publicare a articolelor  ştiinţifice în cadrul conferinţelor şi în diferite numere ale jurnalelor de prestigiu.

•  COS Funding Opportunities - informaţii despre granturile de cercetare disponibile în întreaga lume.

•  Community of Scholars - acces direct la comunitatea ştiinţifică din toată lumea.

PAROLE DE ACCES!

EBSCO

Click pentru acces!

EBSCOhost este un serviciu de referinţe online accesibil prin intermediul Internetului, ce oferă acces la o colecţie de baze de date. Aceste baze de date pot avea un conţinut academic multidisciplinar, specializat pe un anumit domeniu sau enciclopedic şi cuprind articole din publicaţii periodice (rezumate şi/sau full text), cărţi, referinţe citaţii, rapoarte, cercetări, studii de piaţă, studii de caz, imagini şi hărţi.

PAROLE DE ACCES!